Bestuur

Marina Gys

Voorzitster

Patricia Theeuwen

Ondervoorzitster

Isabel Proost

Penningmeester

Carla Van Noten

Ledenverantwoordelijke

Gunter Spapen

Organisatieverantwoordelijke

Staf Lasters

Secretaris en Communicatieverantwoordelijke

Patrick Hagen

Patrick Hagen
Erevoorzitter Werkgroep Eco-realisme.

Julien Huon

Kristof Hendrickx

An Hermans

Kenny Viskens

Jef Van Steenbergen

Boud Westhof

Leny Noboa

Hilde Van der Vloedt

Christel Claessen

Mariska Vogels

Rudy Panis

Johan Vosters

Marijke Segers

Tom Cambré

Koen Geukens

Simonne Van Camfort

Jean Huybrechts

Hendrik Sels

Anny Van Reusel

Patrik Koppen

Benny Claes

Bart Van Poppel

Marius Van de Wiel