Bestuur

Marina Gys

Voorzitster

Thierry Verstricht - Van Beers

Ondervoorzitter

Isabel Proost

Penningmeester

Carla Van Noten

Ledenverantwoordelijke

Gunter Spapen

Organisatieverantwoordelijke

Jef Van Steenbergen

Instagram- en webbeheerder

Kristof Hendrickx

An Hermans

Kenny Viskens

Hilde Van der Vloedt - Stouten

Patrick Hagen

Patrick Hagen
Erevoorzitter Werkgroep Eco-realisme.

Julien Huon

Voorzitter Werkgroep Verkeer & Mobiliteit

Staf Lasters

Secretaris en Communicatieverantwoordelijke

Koen Geukens

Simonne Van Camfort

Christel Claessen

Jean Huybrechts

Hendrik Sels

Anny Van Reusel

Patrik Koppen

Boud Westhof

Benny Claes

Diana Borgmans

Johan Vosters

Marijke Segers

Tom Cambré

Rudy Panis

Peter 'de Zwart' Van Steenbergen

Patricia Theeuwen

Marvin van Rooy

Mariska Vogels

Leny Noboa

Bart Van Poppel

Marius Van de Wiel

Alois Meeus