Bestuur

Marina Gijs

Voorzitter

Thierry Verstricht

Ondervoorzitter

Davy Cools

Secretaris / Webbeheerder

Isabel Proost

Penningmeester

Carla Van Noten

Ledenverantwoordelijke

Gunter Spapen

Organisatieverantwoordelijke

Staf Lasters

Communicatieverantwoordelijke

Dennis Raaymakers

Jongerenverantwoordelijke

Julien Huon

Voorzitter Werkgroep Verkeer & Mobiliteit

Patrick Hagen

Voorzitter Werkgroep Eco-realisme.

Stefanie Walbers

Simonne Van Camfort

Hendrik Sels

Kristof Hendrickx

Koen Geukens

Kenny Viskens

Karen Woestenborghs

Ingrid Van Gorp

Hilde Van der Vloedt

Christel Claessen

An Hermans

Jean Huybrechts

Patrik Koppen

Boudewijn Westhof

Benny Claes

Diana Borgmans

Tim Spoormans

Stephaan Van Daele

Philip Knaeps

Marius Van de Wiel

Jean-Marie Paklons

Yonita Cliteur

Jef Van Steenbergen

Bart Van Poppel

Anny Van Reusel