Bestuur

Marina Gys

Voorzitster

Isabel Proost

Penningmeester

Carla Van Noten

Ledenverantwoordelijke

Gunter Spapen

Organisatieverantwoordelijke

Jef Van Steenbergen

Instagram- en webbeheerder

Kristof Hendrickx

An Hermans

Kenny Viskens

Hilde Van der Vloedt

Patrick Hagen

Patrick Hagen
Erevoorzitter Werkgroep Eco-realisme.

Julien Huon

Voorzitter Werkgroep Verkeer & Mobiliteit

Staf Lasters

Secretaris en Communicatieverantwoordelijke

Koen Geukens

Simonne Van Camfort

Christel Claessen

Jean Huybrechts

Hendrik Sels

Anny Van Reusel

Patrik Koppen

Boud Westhof

Leny Noboa

Mariska Vogels

Johan Vosters

Rudy Panis

Benny Claes

Marijke Segers

Tom Cambré

Patricia Theeuwen

Bart Van Poppel

Marius Van de Wiel

Peter Van Steenbergen

Alois Meeus