Kristof Hendrickx

GEZIN:

39 jaar, getrouwd met Nathalie Gaukema en fiere papa van Andreas (°2010) en Olivia (°2013).

POLITIEK:

Gemeenteraadslid sinds 01/01/2007
Burgemeester van Arendonk sinds 01/01/2013 (voltijds)

Voorzitter Politiezone Kempen-Noordoost (2015 – 2016)
Voorzitter Brandweerzone Taxandria (sinds 2017)
Voorzitter Netwerk Brandweer (Vlaams) (sinds juli 2017)

‘Wa zennik fréjet’ om burgemeester van Arendonk te mogen zijn. De goesting om me in te zetten voor alle Arendonkenaren is de voorbije jaren alleen maar gegroeid. 

Met een hart voor Arendonk wil ik verder werken aan onze mooie gemeente zodat Arendonk een nog aangenamere plek wordt om te wonen, te werken en te vertoeven. Dit wil ik doen met onze enthousiaste N-VA-gemeenteraadsleden, een goed werkend N-VA-bestuur en een goed onderbouwd en breed gedragen programma.

Bij het begin van vorige legislatuur werd ik, jong en onervaren, voor de leeuwen geworpen. Ik offerde mijn job als architect op om voltijds burgemeester te kunnen zijn. Ik wilde een burgemeester zijn die actief luistert naar de burgers, naar verenigingen, naar medewerkers, ook de gemeenteraad en het college. Een burgemeester, die zoekt naar synergie en breed gedragen, innovatieve en duurzame oplossingen voor steeds weer nieuwe uitdagingen.

Maar bovenal een burgemeester, die altijd en overal de verbindende schakel is, een bruggenbouwer: tussen administratie en beleid, tussen de gemeente en de hogere overheden, tussen Arendonk en haar buurgemeenten, tussen wijken, tussen mensen.

Vandaag kan ik terugblikken op 6 bijzondere en voor mezelf onvergetelijke jaren. De ervaring die ik heb opgedaan binnen het gemeentebestuur, de politiezone, brandweerzone, raden van bestuur, … vormen een goede basis om er nog eens 6 jaar voluit tegenaan te gaan.

Daarom ben ik trots dat ik opnieuw uw burgemeester mag zijn. Want alleen het beste is goed genoeg voor Arendonk!