Nieuws

Op 15 januari 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Op de meest natuurlijke, ecologische, mens- en milieuvriendelijke manier gaat Arendonk de strijd aan tegen de processierups. “Door mezenkastjes te hangen, daar waar er in het verleden haarden en overlast was, hopen we dat de mezen zich in deze zones gaan nestelen. De harige rupsen worden door de …

Op 30 december 2020

01_ Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen? Het coronajaar is een rollercoaster waarin we als burgemeester en lokaal bestuur vaak voor voldongen feiten kwamen te staan. Een federale regering die beslissingen neemt met een gigantische lokale impact, …

Op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken

Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Reeds jaren is het OCMW van Arendonk actief door het aanbieden van doorgangswoningen. De doelgroep die we opvangen in deze woningen bevinden zich in een situatie van dakloosheid of precaire woonsituatie omwille van allerhande redenen (bijv. een …