Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 april 2021, over deze onderwerpen: Info gemeente Arendonk

Stel je voor: een bibliotheek zonder boeken maar met kinderfietsen? Het kan! De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen de lage prijs van 20 euro per jaar. Wie een kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb schenkt, is meteen ook een …

Op 15 maart 2021, over deze onderwerpen: Toerisme & recreatie

Enige tijd geleden werd er een sloopvergunning aangevraagd voor de oude brugwachterswoning aan brug 4 in de Moerenstraat. Het eerste wat in onze gedachten opkwam was: "Deze woning - welke ook op de inventaris onroerend erfgoed staat - mogen we toch niet met de grond gelijk laten maken? Het is een …

Op 15 februari 2021, over deze onderwerpen: Sport & vrije tijd

We moeten iedereen de kans geven om meer te bewegen. Sport staat bovendien voor emotie, beleving en betrokkenheid door iedere doelgroep. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan. De kinderen van het vierde …

Op 15 januari 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Op de meest natuurlijke, ecologische, mens- en milieuvriendelijke manier gaat Arendonk de strijd aan tegen de processierups. “Door mezenkastjes te hangen, daar waar er in het verleden haarden en overlast was, hopen we dat de mezen zich in deze zones gaan nestelen. De harige rupsen worden door de …

Op 30 december 2020

01_ Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen? Het coronajaar is een rollercoaster waarin we als burgemeester en lokaal bestuur vaak voor voldongen feiten kwamen te staan. Een federale regering die beslissingen neemt met een gigantische lokale impact, …

Op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken

Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Reeds jaren is het OCMW van Arendonk actief door het aanbieden van doorgangswoningen. De doelgroep die we opvangen in deze woningen bevinden zich in een situatie van dakloosheid of precaire woonsituatie omwille van allerhande redenen (bijv. een …