Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 juli 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Onder impuls van N-VA nam het gemeentebestuur vorige legislatuur een belangrijke beslissing in het kader van de nieuwbouw voor GBS Sint-Jan. Weldra zal de ganse school samengebracht worden op één locatie, op het oude voetbalveld in de Kerkstraat. We willen een school bouwen voor alle leerlingen, van …

Op 28 maart 2020

Na een juridische strijd van 28 jaar heeft het Glosso-circuit eindelijk zijn omgevingsvergunning op zak. De procedure sleepte zo lang aan omdat een deel van het terrein officieel in natuurgebied lag. Daardoor kon het achterste gedeelte van de baan niet worden gebruikt. De rally-rijders moesten het …

Op 7 maart 2020

Eindelijk … De vergunningsaanvraag voor de bouw van GBS Sint-Jan in de Kerkstraat is binnen. Samen met meer dan 350 leerlingen en leerkrachten kijken we uit naar de eerste steenlegging. Onder impuls van N-VA zijn de afgelopen jaren heel wat stappen inzake scholenbouw genomen. Naast de vernieuwing …

Op 18 januari 2020, over deze onderwerpen: Evenementen N-VA Arendonk

Vrijdagavond 17/01 was De Ster helemaal van ons. Traditiegetrouw zetten we het nieuwe jaar in op ons Nieuwjaarsfeest. Niemand minder dan minister Matthias Diependaele en provinciaal gedeputeerde Jan De Haes zakten naar Arendonk af voor een salongesprek met burgemeester Kristof Hendrickx, gemodereerd …

Op 22 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

DECEMBERVERKLARING – MEERJARENPLAN 2020-2025   Geachte gemeenteraadsleden, Geachte toehoorders, In maart 2019 hebben wij de krachtlijnen van ons beleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat beleidsplan is een politiek document waarin we aangeven op welke wijze we de komende jaren willen werken aan de …

Op 10 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Maandag 9 december keurde de gemeenteraad het Meerjarenplan 2020-2025 goed. Dit ambitieuze plan bestaat uit niet minder dan 98 concrete acties die we de komende legislatuur willen uitvoeren. We investeren o.a. in een nieuwe basisschool, een sporthal, nieuwe fietspaden, rioleringswerken, duurzaamheid …