Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 maart 2021, over deze onderwerpen: Toerisme & recreatie

Enige tijd geleden werd er een sloopvergunning aangevraagd voor de oude brugwachterswoning aan brug 4 in de Moerenstraat. Het eerste wat in onze gedachten opkwam was: "Deze woning - welke ook op de inventaris onroerend erfgoed staat - mogen we toch niet met de grond gelijk laten maken? Het is een …

Op 15 februari 2021, over deze onderwerpen: Sport & vrije tijd

We moeten iedereen de kans geven om meer te bewegen. Sport staat bovendien voor emotie, beleving en betrokkenheid door iedere doelgroep. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan. De kinderen van het vierde …

Op 15 januari 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Op de meest natuurlijke, ecologische, mens- en milieuvriendelijke manier gaat Arendonk de strijd aan tegen de processierups. “Door mezenkastjes te hangen, daar waar er in het verleden haarden en overlast was, hopen we dat de mezen zich in deze zones gaan nestelen. De harige rupsen worden door de …

Op 30 december 2020

01_ Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen? Het coronajaar is een rollercoaster waarin we als burgemeester en lokaal bestuur vaak voor voldongen feiten kwamen te staan. Een federale regering die beslissingen neemt met een gigantische lokale impact, …

Op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken

Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Reeds jaren is het OCMW van Arendonk actief door het aanbieden van doorgangswoningen. De doelgroep die we opvangen in deze woningen bevinden zich in een situatie van dakloosheid of precaire woonsituatie omwille van allerhande redenen (bijv. een …

Op 25 november 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Maar liefst 662 Arendonkenaren gingen in op de oproep van de gemeente Arendonk in samenwerking met IOK. Exact 662 bomen en struiken werden er besteld, we mogen dus van een succes spreken. Afgelopen zaterdag konden de planten worden afgehaald. Sommige mensen schonken hun boom aan de gemeente, zodat …