Gemeenteraad

Koen Geukens

Fraktieleider

Hilde Van der Vloedt

Ingrid Van Gorp

Karen Woestenborghs

Davy Cools

Gemeenteraadslid

Marina Gijs