Jef Van Steenbergen

Als 22-jarige ben ik het groentje van de partij. Erg nieuwsgierig vervoegde ik twee jaar geleden de ploeg van N-VA Arendonk. Het was voor mij een logische stap, want ik volgde de partij al enige tijd. Ik hou er bovendien van om elke dag bij te leren en ervaring op te doen. ‘Groentje’ mag je dan weer letterlijk nemen als het gaat over ons milieu. Ik hecht enorm veel belang aan onze natuur en probeer mijn eigen voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ik neem bij voorkeur de fiets of de bus.

Als kleine jongen wilde ik graag brandweerman worden. Deze droom heb ik intussen stilletjes opgeborgen. Toch ben ik nog steeds begaan met de organisatie van onze hulpdiensten en met veiligheid in het algemeen. De ontwikkeling van de hulpverleningszones (brandweer) heb ik op de voet gevolgd. Na de aanslagen in Brussel stonden de hulpdiensten opnieuw erg in de spotlights. Het belang van goede onderlinge samenwerking werd nogmaals duidelijk. Maar dat geldt overal. Samen, en met gedeelde expertise, bereik je meer dan alleen. Ik sla dan ook graag de handen in elkaar met anderen, om samen dingen te realiseren.

In 2018 ben ik afgestudeerd als Bachelor in de Grafische en digitale media. Dat houdt in dat ik vaak aan mijn computer bezig ben met het vormgeven van drukwerk allerhande. Dat gaat van logo’s en folders over banners, boeken enzovoort. Ook fotografie en het bouwen van websites behoren tot mijn takenpakket. Als ontwerper heb ik oog voor vorm, in de ruime betekening van het woord. Dat brengt ons bij ‘ruimtelijke ordening’, een andere interesse van mij. Altijd als ik ergens kom, kijk ik om mij heen. Ik probeer de ruimte te vatten en bestudeer de gebouwen en hun omgeving.

Sinds enkele jaren ben ik actief binnen de Arendonkse heemkring ‘Als Ice Can’. Hier verzorg ik mee onze periodieke publicaties. Geschiedenis is altijd al een passie geweest. Ik geloof dat we veel van het verleden kunnen leren, als we plannen maken voor de toekomst. Wat niet wil zeggen dat we moeten volharden in vastgeroeste en voorbijgestreefde ideeën. Maar we mogen niet vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen. Dat Arendonk eeuwen geleden al een knooppunt was, een nijverheidsstadje met enig belang, inspireert mij om dat belang ook vandaag te onderstrepen en verder uit te bouwen. We zijn dan wel een landelijke gemeente. We zijn ook een kruispunt waar mensen en culturen samen komen en elkaar ontmoeten. Waar nog steeds handel gedreven wordt en waar ‘buitenstaanders’ naartoe komen om een (kunst)opleiding te volgen… of simpelweg om de rust op te zoeken in onze mooie natuur. Arendonk is zo’n diverse gemeente waar zoveel mogelijk is. Naast aangenaam wonen, moet er voldoende lokale tewerkstelling zijn. Ook ons toerisme kan wel een boost gebruiken. Daar wil ik heel graag aan meebouwen.