Zone 30 met dynamische borden in De Valken en Koeistraat

Op 12 december 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Verkeersveiligheid

De gemeenteraad besliste op 12 december, op voorstel van N-VA, om een zone 30 in te voeren in de straten De Valken en Koeistraat door middel van dynamische borden. Eerder werden door de oppositie enkele verregaande voorstellen ingediend om van diverse straten in het centrum permanent een zone 30 te maken. Deze voorstellen waren vooral ingegeven door een sterke drang naar symboolpolitiek en missen dan ook draagvlak bij de bevolking.

N-VA Arendonk heeft altijd gesteld dat, om de verkeersveiligheid te verhogen, de volledige weginfrastructuur moet worden herbekeken. De recente aanleg van gele fietssuggestiestroken in de centrumstraten bewijst dat tijdens drukke momenten met veel verkeer de gemiddelde snelheid van autobestuurders opvallend lager ligt dan 50 km/u. Driekwart van de autobestuurders rijdt in de Koeistraat niet sneller dan 38 km/u. Dit is het effect waar N-VA Arendonk naar streeft. Wanneer het druk is, moeten mensen gevoelsmatig hun snelheid aanpassen omdat ze niet anders kunnen. Wanneer er weinig tot geen verkeer is, is er echter geen reden tot een snelheidsbeperking en kan gewoon aan de toegelaten maximumsnelheid van 50 km/u worden gereden.

Het verlagen van de maximumsnelheid is geen doel op zich. Dit kan echter op drukke plaatsen en op drukke momenten een bijkomende maatregel zijn. Op dit moment geldt er reeds een zone 30 in alle schoolomgevingen van Arendonk, met name in de Kerkstraat en De Maaskens. In de Kloosterbaan is er een zone 30 met dynamische borden. De Vrijheid is ingericht als fietsstraat. Door de verschillende zones 30 in de buurt van de scholen met elkaar te verbinden wenst N-VA Arendonk een veilige lus te creëren voor zwakke weggebruikers. Vandaar het voorstel om een snelheidsbeperking in te richten langsheen de gewestwegen De Valken en Koeistraat met dynamische verkeersborden. Deze branden bij de start en het einde van de schooluren.

Helaas zien we dagelijks nog veel vrachtwagens door het centrum rijden. Zowel het doorgaand als plaatselijk zwaar vervoer vormt een veiligheidsrisico voor zwakke weggebruikers, zeker tijdens de spitsuren. Dit zwaar verkeer dient maximaal uit het centrum te worden geweerd. Daarom willen we onderzoeken of we samen met de dynamische snelheidsbeperking ook een tonnagebeperking kunnen invoeren voor plaatselijk-, doorgaand- en werfverkeer. Ook hiervoor willen we dynamische borden inzetten zodat tijdens de start- en einduren van de scholen, deze omgeving veiliger wordt. De politie zal bijkomend toezien op de handhaving van deze regels zodat overtreders kunnen worden bestraft.

Daarnaast wil N-VA Arendonk streven naar een verhoogde kennis van de wegcode bij alle weggebruikers. Ook bij fietsers en gebruikers van e-steps. Wie zich op de openbare weg begeeft, wordt geacht de wegcode te respecteren. Door de geldende regels te kennen en na te leven worden ongevallen voorkomen. We willen hiervoor nog nauwer samenwerken met de Arendonkse scholen, verenigingen en belangengroepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is