Investeren in duurzame en ecologische schoolgebouwen

Op 7 maart 2020

Eindelijk … De vergunningsaanvraag voor de bouw van GBS Sint-Jan in de Kerkstraat is binnen. Samen met meer dan 350 leerlingen en leerkrachten kijken we uit naar de eerste steenlegging. Onder impuls van N-VA zijn de afgelopen jaren heel wat stappen inzake scholenbouw genomen.

Naast de vernieuwing van de turnzaal op de Voorheide, de renovatie van de kleuterschool en nieuwe speeltuigen - waarvoor dank aan minister Ben Weyts voor de subsidie van 15.000 euro voor de vergroening van speelruimten - kocht het gemeentebestuur een huis aan in De Brulen. “Tijdelijk zal deze woning dienen als doorgangswoning”, aldus Marina Gys, bevoegd voor Sociaal Beleid en Wonen. Op termijn kunnen we deze locatie gebruiken om de containerklassen op de Voorheide weg te werken.”

“Weldra zullen we overgaan tot de opmaak van een masterplan zodat we duidelijk zicht krijgen op de mogelijkheden van deze site”, vult schepen An Hermans aan. “ Ongeacht het talent, de begaafdheid of de afkomst staan onze leerkrachten voor kwaliteitsvol onderwijs. Onze gemeenschap steunt op gemotiveerde leerkrachten, die op hun plaats les moeten kunnen geven in de juiste omgeving. Vandaar dat we de weg die we ingeslagen zijn, verder zullen bewandelen. Geen containerklassen meer. Wel extra investeringen in duurzame en ecologische schoolgebouwen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is