ARAC en Glosso ontvangen subsidie bovenlokale sportinfrastructuur

Op 20 mei 2019
Bovenlokale sportinfrastructuur

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 10 miljoen euro subsidies toegekend aan 18 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Vlaanderen heeft de voorbije 10 jaar consequent ingezet op de vernieuwing en uitbouw van haar sportinfrastructuur. Dat was ook hoog nodig. Onze sporthallen en zwembaden waren sterk verouderd en er waren grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen.”

Schepen van Sport An Hermans is zeer opgetogen met deze beslissing. “Investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur is voor ons zeer belangrijk. Door hier op in te zetten willen we meer mensen aanzetten om te bewegen en te sporten. Dat minister Muyters investeert in sportinfrastructuur in onze gemeente , kunnen wij alleen maar toejuichen.”

Voor Arac gaat het over een ondersteuning van 200.869 euro voor hun nieuwe atletiekpiste 6 sprintstroken, ledhaas en powerhill. Weldra zal de laatste graspiste van het land hiermee verwijderen. Glosso racing circuit krijgt een ondersteuning van 234.455 euro . Om op een volwaardig circuit te kunnen racen dienen ze nog tal van zaken aan te passen aan de huidige regelgevingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is