Persnota d.d. 7/12/2010: N-VA Arendonk versterkt zich en neemt nieuwe start

Op 7 december 2010

Kristof Hendrickx en Koen Geukens stoppen bij Arendonk Positief (A+)

Kristof Hendrickx en Koen Geukens hebben beslist uit de fractie A+ te stappen en worden lid van de N-VA. Zij geloven 100% in het verhaal van de N-VA en willen daar ook openlijk voor uitkomen. Zij willen duidelijkheid verschaffen aan iedere Arendonkenaar.

Kristof en Koen stoppen met de werking van de lokale onafhankelijke partij omdat je ondanks alle goeie bedoelingen, dikwijls voor een blok staat. Op die momenten besef je meer dan ooit dat een lokale onafhankelijke partij misschien wel nobel is, maar tegelijkertijd enorm veel mist: draagvlak, een juridische dienst, een studiedienst, een politicus op hoger niveau die je wegwijs maakt, die je met raad en daad bijstaat.

Kristof en Koen kiezen resoluut voor de weg van de Nieuw-Vlaamse Alliantie omdat dit een partij is die standvastig en complexloos durft te kiezen voor meer Vlaanderen, voor meer economische welvaart en sociaal welzijn van haar inwoners. De N-VA is een partij die zorg draagt voor de hechtheid van de samenleving en waakt over haar publieke cultuur, haar waarden en normen, kortom haar eigenheid.

N-VA Arendonk neemt een nieuwe start!

Uit een rijk verleden van Vlaams-Nationalisten kondigen wij vandaag met trots aan dat een officiële, volwaardige N-VA-afdeling Arendonk een feit is.

Een kerngroep van 9 mensen heeft beslist om de afdeling te structureren, vorm en inhoud te geven. Kristof Hendrickx werd voorgedragen als voorzitter, Koen Geukens als ondervoorzitter en An Hermans als secretaris en ledenverantwoordelijke. De andere leden van het bestuur zijn: Herman Hermans, Benny Claes, Nick Bols, Hendrik Sels, Davy Cools en Jean Huybrechts. Het bestuur is gevormd, de eerste stappen zijn gezet.

De gevolgen voor de gemeenteraad:

Zoals eerder gesteld stappen Kristof Hendrickx en Koen Geukens uit de fractie A+. Zij blijven uiteraard WEL zetelen in de gemeenteraad.

An Hermans zal uit de fractie CD&V-N-VA stappen. Deze beslissing komt er niet na ruzie tussen CD&V en N-VA of omdat er onoverkomelijke inhoudelijke twistpunten zouden zijn. De inbreng van de N-VA aan de meerderheid was de voorbije 4 jaar zeer beperkt. Vanaf vandaag kiest N-VA Arendonk voor duidelijkheid. N-VA Arendonk zal als één hechte en sterke groep werken naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Met andere woorden zullen Kristof, Koen en An met z’n drieën als onafhankelijken zetelen in de gemeenteraad. Zij zullen er officieus een N-VA-fractie vormen.

In 2006 hebben de burgers van Arendonk gekozen voor verandering. In juni 2010 hebben de kiezers duidelijke taal gesproken. N-VA Arendonk zal deze tendens verder zetten naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Wij zullen de Arendonkenaars niet ontgoochelen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is