Iedereen een rookmelder !

Op 19 december 2011

N-VA Arendonk wil ervoor zorgen dat ALLE woningen in onze gemeente zijn uitgerust met minstens één rookmelder. N-VA Arendonk wil dat de gemeente haar steentje bijdraagt en voor iedere woning een optische rookmelder ter beschikking stelt. Daartoe heeft zij een begrotingsvoorstel ingediend, maar deze werd niet weerhouden door de bestuursmeerderheid.

 

Op initiatief van onze N-VA gedeputeerde Bart Denijn, startte het Provinciebestuur Antwerpen in samenwerking met het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) een rookmelderscampagne,” vertelt Kristof Hendrickx, voorzitter N-VA Arendonk. “De doelstelling van deze campagne is het brandveiliger maken van alle woningen van onze Provincie en zo het aantal slachtoffers van branden te doen dalen. Rook is immers doodsoorzaak nummer 1 bij brand.”

 

Er is een schrijnend tekort aan rookmelders in woningen, ook in Arendonk. En daar willen we met ons begrotingsvoorstel concreet iets aan veranderen,” verduidelijkt Hendrickx. “Bovendien gaat er specifieke aandacht uit naar kansengroepen (senioren, gezinnen met een laag inkomen, …). Hiervoor wordt beroep gedaan op energiesnoeiers. Ons begrotingsvoorstel is dus niet alleen een veiligheidsmaatregel, het is ook een sociale maatregel, die bijdraagt tot het creëren van jobs voor laaggeschoolden.”

 

N-VA Arendonk betreurt de gemiste kans,” besluit Hendrickx.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is