Iedereen Burgemeester : Arendonk Spreekt (Grote Arendonkse Bevraging)

Op 11 oktober 2011

 

IEDEREEN BURGEMEESTER : ARENDONK SPREEKT !

 

Op 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. Het is ook het niveau dat door haar nabijheid en herkenbaarheid het grootste vertrouwen van de burger geniet. Daarom zijn gemeenteraadsverkiezingen zo bijzonder! “Bij verkiezingen vertellen verschillende partijen wat hun plannen en voornemens zijn voor de toekomst van hun gemeente. Dat gaan wij niet doen. Wij vragen het eerst aan alle Arendonkenaars. Het woord is aan hen,” zegt Kristof Hendrickx, voorzitter.

 

N-VA Arendonk heeft een visie over haar gemeente, een hele duidelijk zelfs. “Inspraak en participatie van de burger zijn essentieel. Wij willen de Arendonkenaar het woord geven. Wij willen hem de kans geven om mee het beleid te bepalen.” verduidelijkt Hendrickx. “N-VA Arendonk is oprecht geïnteresseerd in de mening van de mensen. Wij willen uitgaan van wat voor hen belangrijk is. Wij willen iedere Arendonkse stem horen en laten gelden!”

 

GROTE ARENDONKSE BEVRAGING: Het woord is aan U!

 

N-VA Arendonk roept alle verenigingen, zelfstandigen, KMO’s, bedrijven, vrije beroepen, werknemers, jongeren, kinderen, ouders, grootouders, … op om deel te nemen aan de ‘grote Arendonkse bevraging’. “Door middel van deze bevraging hopen we te weten te komen hoe tevreden de Arendonkenaar is over het gevoerde beleid, de aangeboden diensten en over het leven in onze gemeente,” zegt Hendrickx. “Door de bevraging krijgt de Arendonkenaar inspraak in het bepalen van de prioriteiten voor onze toekomst.”

 

Gedurende deze week trekt N-VA Arendonk de straat op om de ‘grote Arendonkse bevraging’ te verspreiden. Tegen het einde van deze week zal ieder Arendonks gezin deze bevraging in de bus moeten ontvangen hebben. Daarnaast zullen alle verenigingen van Arendonk persoonlijk aangeschreven worden. Zij zijn immers het hart van onze samenleving.

 

Het woord is aan U!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is