Geschiedenis

Om de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme in Arendonk te begrijpen, draaien we even de klok terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1970.

Sinds een klein jaar is er een Volksunie-afdeling, gesticht in de Oude Ster bij Charel van Jetten, tegenover de kerk. De jonge Fik Hermans is er al bij, doch er wordt beslist niet deel te nemen aan die gemeenteraadsverkiezingen, uit angst dat de “Katholieken” hierdoor te veel stemmen zouden verliezen. Helaas heeft deze “foute beslissing”, op een moment van steile groei van de partij, tot gevolg dat de partij nooit de gewenste verankering kan bekomen in de gemeente.

Verkiezingsdeelname

In 1976 doet  de VU er echter wel mee, de VU trekt nummer 1 bij de verkiezingen, doch er wordt propaganda gevoerd onder de noemer van Nieuw-Arendonk. Er wordt een volledige lijst ingediend, met 21 kandidaten. Fik Hermans, toen 44 jaar jong, behaalt als enige een zetel en belandt in de oppositie. Er wordt flink weerwerk geleverd tegen de volstrekste CVP-meerdergheid, die meer dan eens wankelt waardoor de oppositie meerderheid wordt.

275 leden

In 1982 behaalt de toenmalige Volsksunie, die aan de verkiezingen deelneemt onder de naam GOED (wat staat voor gemeentebelangen, openheid, eerlijkheid, democratie) drie verkozenen. Opnieuw belandt de VU in de oppositie, ondanks de winst van een vijfhonderdtal stemmen. Fik Hermans behaalt zelfs op één na de meeste voorkeurstemmen. De aversie tegen de winnaar van de verkiezingen, is blijkbaar te groot en de verliezers besluiten met één zetel overschot de gemeente te besturen van 1982 tot 1988. Die overmoed betaalt de gemeente spoedig, want halfweg de rit spat de bestuursmeerderheid uiteen, met gevolg dat de gemeente een moeilijke periode doormaakt. Al die tijd is de Volksunie gestaag gegroeid, met als maximum 275 leden in de gemeente.

Zo vader, zo zoon

In 1988 wordt één zetel ingeleverd. Herman Hermans, zoon van Fik, neemt dan de fakkel over. In 1994 wordt deelgenomen aan de verkiezingen op een eenheidslijst NIEUW, waaraan de S.P., VU, PVV en onafhankelijken deelnemen, doch de verkiezingen geven een andere uitslag dan wat gewenst was. Bovendien gaat het vanaf die tijd bergaf met de Volksunie. De partij geeft veel te veel toe tijdens regeringsonderhandelingen, neemt meermaals foute beslissingen en glijdt af naar een links gedachtegoed. Dit vertaalt zich ook in een achteruitgang op plaatselijk vlak.

Herman zal in totaal drie legislaturen in de raad zetelen,  telkens vanuit de oppositie, maar toch steeds opbouwend, om in 2006 de fakkel door te geven aan dochter An.

CD&V - N-VA

Dochter An Hermans wordt op 1 januari 2007 gemeenteraadslid, verkozen op een lijst van CD&V – N-VA, waar zij een zesde plaats bekleedde. Het is de tijd van de toenadering van de CD&V en N-VA, waarbij N-VA het kleine zusje is, doch onmisbaar voor CD&V. De Vlaams-nationale werking tijdens de voorbije jaren stond echter op een zeer laag pitje.

Een nieuwe wind

Daarin komt verandering eind 2010, door de beslissing van de raadsleden Kristof Hendrickx en Koen Geukens, om de rangen van de N-VA te vervoegen. Het aantal N-VA -gemeenteraadsleden stijgt in één klap van één naar drie. Bovenal is de N-VA vanaf nu niet meer de partij van één familie, maar wordt de N-VA nu al gedragen door meerdere gemeenteraadsleden en een enthousiaste groep bestuursleden, met als fractieleider Kristof Hendrickx. 

14 OKTOBER 2012: N-VA WORDT GROOTSTE PARTIJ

De verkiezingen van 14 oktober 2012 zorgden voor een aardverschuiving in onze gemeente. N-VA wordt de grootste partij en wordt gedragen door 2.543 kiezers.

Onze lijsttrekker klopt iedere andere kandidaat, van welke lijst ook, met een straatlengte. Hij behaalt 1.215 stemmen en wordt de nieuwe burgemeester van Arendonk.
De twee grootste politieke fracties, N-VA en CD&V, sluiten een akkoord om de volgende zes jaar de gemeente te besturen. N-VA levert de schepen van onderwijs, werk, sport en feestelijkheden. Ook de nieuwe voorzitter van het OCMW én schepen van sociale zaken en volksgezondheid komt uit onze lijst.
Het nieuwe schepencollege doet het met één schepenambt minder en bespaart daardoor al flink op zichzelf. In totaal bekleedt de N-VA elf mandaten in gemeente- en ocmw-raad. Zeven van die elf zitjes gaan naar een vrouw. Ook daarmee begint dus de kracht van verandering, de slogan, waarmee N-VA de verkiezingen won.

 

Herman Hermans

N-VA bestuurslid