Johan Vosters

Als 53-jarige heb ik nog steeds mijn hart verloren aan Arendonk. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de Bergen en speelde ik van in de Biesheuvelstraat tot in de weilanden achter de Bosvelden. In die tijd lag milieu en natuur al nauw aan mijn hart en was ik actief bij Milieuzorg Arendonk.

Na mijn studies Graduaat Microprocessoren en Teletechnieken heb ik samen met enkelen de Computerclub nieuw leven ingeblazen en hebben we in de daaropvolgende jaren talrijke cursussen gegeven.

Bijna 15 jaar geleden volgde ik, in de Hovestraat hier in Arendonk, een EHBO-opleiding. Sindsdien ben ik er als hulpverlener actief en geef ook sinds 10 jaar eerste hulp opleidingen en reanimatie aan onze Arendonkse bevolking en in de buurgemeenten. Op Vlaams niveau leid ik simulanten op die ingezet kunnen worden bij EHBO-opleidingen en in rampoefeningen.

Samen met mijn dochter woon ik nu reeds enkele jaren in De Plaetse, een “groen” appartementencomplex in het centrum van Arendonk, waar er regelmatig iets georganiseerd wordt.

Op professioneel vlak heb ik in verschillende bedrijven technische leidinggevende functies beoefend waar sturing, kwaliteit, lean en continue verbeteren centraal staan. Mijn ervaring heeft me geleerd dat een bedrijf gemaakt wordt door alle werknemers en de klanten samen. Momenteel heb ik de verantwoordelijkheid over Miko Technics in Turnhout en verleen wereldwijd service aan de Miko vestigingen.

Sinds begin dit jaar ben ik actiever mee gaan werken met N-VA Arendonk. Willen breken met het verleden en bouwen aan een beter en gezonder Arendonk voor jong, en minder jong. Een dorp waar iedereen gelijke kansen krijgt, en waar we veilig, gezond en actief oud kunnen worden. Samen zorgen voor een levendig Arendonk. En al dat samen, daar wil ik me voor inzetten.