Davy Cools

Gemeenteraadslid

Secretaris 2016-2018.

Webbeheerder N-VA Arendonk.

Gevolmachtigde gemeente Arendonk algemene vergadering IOK en IOK Afvalbeheer.

Gevolmachtigde gemeente Arendonk algemene vergadering Kempisch Woon Krediet.

Lid Werkgroep Mobiliteit N-VA Arendonk.

Lid Gecoro Arendonk.

Lid BIN (Buurt Informatie Netwerk) Voorheide.

Lid Werkgroep Eco-realisme N-VA Arendonk.