Nieuwbouw asielcentrum Fedasil.

Op 21 maart 2014

N-VA Arendonk is geen voorstander van het project: ‘Vernieuwen onthaalgebouw asielcentrum Arendonk.’ Naar aanleiding van het artikel in Het Nieuwsblad van 21 maart 2014 willen we het standpunt van N-VA Arendonk duidelijk maken.

Foutieve ligging van het asielcentrum één van de oorzaken van overlast

De gemeente Arendonk is nooit voorstander geweest van het asielcentrum in de gebouwen van het voormalige militair domein op de Grens. Aangezien de bewoners de grens met Nederland niet mogen overschrijden, zijn zij genoodzaakt via het centrum van Arendonk naar Turnhout, Geel, Mol of Antwerpen te gaan. Diverse vormen van overlast zijn gekend. Heeft de federale regering hierover dan niet nagedacht wanneer men besliste het centrum in Arendonk te vestigen?

FEDASIL neemt beslissingen zonder de gemeente te kennen

De mandatarissen van N-VA Arendonk stellen vast dat het gemeentebestuur op geen enkele wijze betrokken wordt bij gesprekken, visievorming of plannen omtrent de toekomst van het asielcentrum. Onze burgemeester is daarom zelf naar Staatssecretaris Maggie De Block gestapt voor tekst en uitleg. “Het asielcentrum in Arendonk staat hoog aangeschreven op het kabinet van mevrouw De Block,” vertelt Kristof Hendrickx, burgemeester. “Volgens de staatssecretaris werkt het centrum goed, kost ze relatief weinig geld, zijn er ook weinig dossiers gekend van overlast – de massale rellen in mei 2012 buiten beschouwing gelaten. Daardoor heeft men niet de intentie om te overwegen de locatie te sluiten.

Een duur nieuwbouwproject met een foute inplanting

Eind oktober werd het gemeentebestuur geconfronteerd met een voorontwerp van een nieuw onthaalgebouw. Op de projectvergadering van 22 oktober heeft onze burgemeester zijn ongenoegen geuit over de manier van werken, over de omvang van het prestigeproject en heeft hij zijn voorbehoud gemaakt over de kostprijs dat een dergelijk project met zich meebrengt. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is de inplanting van het nieuwe gebouw totaal verkeerd en hypothekeert het toekomstige gebruik van het achterliggende militaire domein. Hiermee gaan wij niet akoord.

Maggie De Block niet op de hoogte

Onze burgemeester confronteerde mevrouw de Staatssecretaris met de plannen van FEDASIL. Stomverbaasd en niet op de hoogte, beloofde ze de Regie der Gebouwen te contacteren om een kosten-baten analyse te laten opmaken. Tot op heden hebben wij hiervan niets vernomen.

Gemeentebestuur Arendonk is niet bevoegd, noch verantwoordelijk

Aan alle Arendonkenaren willen wij duidelijk maken dat de gemeente Arendonk (jammer genoeg) niet bevoegd en verantwoordelijk is. Het is federale materie. Het bouwaanvraagdossier wordt zelfs niet in onze gemeente ingediend, maar rechtstreeks bij Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is