Gevechten in Totem : N-VA Arendonk reageert.

Op 15 mei 2012

13 mei 2012, moederkesdag wordt ontsierd door een gevecht op het asielcentrum te Arendonk. Een 100-tal vechtersbazen gaan met elkaar in de clinch. Afghanen tegen Tjetsjenen. Vermoedelijke oorzaak: een Tsjetjseense vrouw voelt zich verdacht bekeken door Afghanen. Er worden vervolgens Tjsetjsenen van buiten het asielcentrum opgebeld. Ongeveer een 15-tal mensen komen met stokken, messen en alarmpistolen ter plaatse. 5 mensen, waaronder één personeelslid, geraken gewond. Enkele Tsjetsjenen, waaronder de vrouw, zijn voortvluchtig! Vorige week nog zorgde een filmpje van asielzoekers in het centrum van Bierset, die wapens toonden, voor ophef. Nu dit!

 

N-VA Arendonk bezorgd voor personeel en alle Arendonkenaren.

N-VA Arendonk is bezorgd. Bezorgd voor het personeel, maar ook voor de Arendonkse bevolking. Nu werd er ‘slechts’ gevochten op de parking van het asielcentrum, maar wat als dit morgen op de markt van Arendonk gebeurt? Bovendien is het verontrustend dat mensen van buiten het asielcentrum gecontacteerd ‘kunnen’ worden, die dan binnen afzienbare tijd ter plaatse zijn, die daarenboven gewapend zijn (messen, alarmpistolen, stokken, …). Waar komen deze mensen plots vandaan? Zijn dit mensen met papieren of zijn het uitgewezen asielzoekers die in het illegale circuit zijn terechtgekomen?

 

Maggie De Block neemt tijdelijke maatregelen

Staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block kwam zondagavond omstreeks 22.00u ter plaatse en sprak er gedurende enkele minuten met het nog aanwezig personeel, de directeur en enkele bewoners. Zij zorgde voor extra politieaanwezigheid (3 agenten die de ganse nacht aanwezig zullen zijn). Twee bewoners, amokmakers, werden overgeplaatst naar een ander asielcentrum. Maandag wordt bekeken welke extra maatregelen nog nodig zijn.

 

N-VA vraagt duurzame maatregelen

Het kan toch niet zijn dat mensen hun oorlogen hier verder komen zetten? Het verplaatsen van amokmakers is het verplaatsen van het probleem, niet het oplossen ervan. De Conventie van Genève zegt dat mensen die misdaden begaan geen recht hebben op opvang. Voor vechtersbazen die met messen of andere wapens staan zwaaien kan de procedure dus heel snel een 'njet' worden.

Onze mandatarissen Theo Francken, Sarah Smeyers en Daphne Duméry ijveren elke dag voor een grondige hervorming van het asiel- en migratiebeleid. Hopelijk gaan de ogen van Maggie De Block stilaan open. Het is niet 5 voor 12, het is al 5 na 12.

 

N-VA Arendonk eist oprichting van een overlegplatform

N-VA Arendonk roept de burgemeester, hoofd van de politie Arendonk, hoofd van de politiezone Kempen – Noordoost, op om over te gaan tot actie. Vanuit Arendonk moet een duidelijk signaal worden gegeven in de richting van de federale regering, staatssecretaris Maggie De Block en FEDASIL.

  • Hoe is het zover kunnen komen? Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren!
  • Aanstokers moeten streng gestraft worden. Overplaatsen is geen oplossing, maar verlegging van het probleem. Justie moet haar werk doen.
  • Opvang voor amokmakers is uitgesloten. De Conventie van Génève is daarin duidelijk.

 

Om de veiligheid van het personeel en van alle Arendonkenaren te vrijwaren, moet er dringend overleg komen tussen gemeentebestuur, de politie, de uitbaters van het asielcentrum en alle andere belangengroepen die hierin een belangrijke bijdrage kunnen leveren (bv. Rode Kruis, ambulancedienst, …). Het is onbegrijpelijk dat er vandaag de dag geen constructief overlegplatform bestaat! Laat dit incident de aanleiding vormen om dringend dit overlegplatform in het leven te roepen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is